Trætop Planteskole
Tilbage til forsiden
Forside > Planter > Hegnsplantning

Enrækket hegn
til bonden med pladsmangel


Flerrækket hegn
til den langsigtede landskabspleje


Vildtplantning
som hegn med plads til den hjemlige fauna

Er pladsen begrænset, kan hegnet nøjes med at bestå af en række. Planterne bør beskæres allerede efter andet år, og derefter klippes hvert år, for at opnå samme tæthed og stabilitet som et flerrækket hegn.
Vi anbefaler: sitka, eg, rødel, røn, hvidtjørn og mange flere.

Hvor pladsen ikke er et problem, kan hegnet plantes i flere rækker med bestandstræer, ammetræer og buske.
Vi anbefaler: eg, spidsløn, rødel, ask, tjørn, syren, vildæble og mange flere.

Vildtplantning er en luksusudgave af hegn. Den er velegnet til at udnytte hjørner og dele af jorden, der ellers er bøvlet at dyrke. Samtidig giver den plads til både ræve, rådyr, grævling, harer, fasaner og andre dyr.
Vi anbefaler: eg, ask, pil, vildæble, hvidtjørn, diverse roser, fuglekirsebær og mange flere.
© 2003 - Britta Scholz

Telefon 75 73 57 55