Trætop Planteskole
Tilbage til forsiden
Forside > Planter > Skovplantning > Vimmerved

Vimmerved
Vimmerved kan findes på flere forskellige træarter, som f.eks. bøg, ask og ær (ahorn).

Man betegner træ som vimmerved, når der findes flammedannelse. Det er et bugtet eller bølget åreforløb af 1 - 3 mm's bredde.
Træerne har sandsynligvis genetiske anlæg for dette fænomen.
På selve ahornstammen er vimmerved ikke udpræget, men kan anes Under barken viser vimmerdannelsen sig tydeligt. Dette bræt af en vimmerask er flækket og høvlet. Vimmerdannelsen ses tydeligt.

På ahornstammen er vimmerveddet ikke udpræget, men kan anes.

Under barken viser vimmerdannelsen sig tydeligt.

Vimmerask flækket og høvlet. Vimmerdannelsen ses tydeligt.

© 2004 - Britta Scholz

Telefon 75 73 57 55